سعود به قله گاوکشان

سعود به قله گاوکشان توسط جواد دادی زاده از طایفه دیوانی سیستان با اسپانسری اقای امیر علی بزی سیستانی از گلستان

نجات جان یک آهو در حوالی سرخس توسط یک جوان سیستانی

جواد دادی زاده از طایفه دیوانی سیستان کوهنورد وطبیعت گرد سیستانی که برای مدت کوتاهیست ساکن مزداوند سرخس شده است با یکی از دوستانش که او هم ساکن شهر مزداوند است بنام اقای مجتبی رحمت […]