دانلود «واژه نامه سیستانی» تنظیم شده توسط زنده یاد «سیاوش پرواز»

دانلود «واژه نامه سیستانی» تنظیم شده توسط زنده یاد «سیاوش پرواز» «واژه نامه سیستانی» تنظیم شده توسط زنده یاد سیاوش پرواز از نخستین فرهنگ های لغت مدون سیستانی و از جمله جریان ساز ترین تلاش های انجام […]