مثنوی دختر گز

  بخش اول از مثنوی بلند دختر گز۱ (این شعر در کتاب دختر گز در سال ۱۳۸۰به چاپ رسیده است.) *** باز امشب عشق غوغا می کند زخم های کهنه را وا می کند باز […]