قلعه مچی یا قلعچه

قلعه مچی یا قلعچه و بناهای وابسته آن مربوط به دوره صفوی در شهرستان زابل در سه کیلومتری شرق حوضدار سیستان و ۶ کیلومتری شهر سوخته و ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل گرفته است. این اثر در تاریخ ۹ آذر ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۳۵ […]

آسبادهای منطقه سیستان

آسبادهای منطقه سیستان آسبادهای منطقه سیستان نمادی از زندگی نظامند در ۲۸۰۰ سال قبل آسبادها در منطقه تاریخی و گردشگری «حوض‌دار» در نزدیکی شهر سوخته قرار گرفته، به طوری که گردشگر با یک ساعت کویر […]