حوضدار سیستان

شهر تاریخی حوضدار یکی از مناطق متمدن و آباد سیستان بوده است که آغاز حیات این منطقه به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی می رسد. شهرهای متمدن و به جای مانده از دوران […]

آسبادهای منطقه سیستان

آسبادهای منطقه سیستان آسبادهای منطقه سیستان نمادی از زندگی نظامند در ۲۸۰۰ سال قبل آسبادها در منطقه تاریخی و گردشگری «حوض‌دار» در نزدیکی شهر سوخته قرار گرفته، به طوری که گردشگر با یک ساعت کویر […]