«کاش میشد دوباره برخیزد / نسل یعقوب لیث صفاری»

«کاش میشد دوباره برخیزد / نسل یعقوب لیث صفاری» سروده ای از فرشته بزی باز زن پنکه را که روشن کرد بوی سیگار بهمنش پیچید بوی الکل که مست می رقصید توی گلهای دامنش،پیچید خسته […]

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   برخيز و با ما درين دشت، جوياي آب روان باش با تشنگان كويري، همپا و هم داستان باش رفته به تاراج پاييز، دار و […]

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   آبي به جوي آمد و جاليز جان گرفت جان دوباره کالبد ِسیستان گرفت در روستاي دور تنور فسرده اي بوي لطيف وگرمي يك سفره نان گرفت […]

کوه اوشیدا (خواجه) سیستان

کوه اوشیدا (خواجه) سیستان کوه اوشیدا یا کوه رستم، تنها عارضه طبیعی در دشت سیستان است که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل قرار دارد. اوشیدا در زبان پارسی میانه به معنی ابدی است. این کوه ذوزنقه‌ای شکل که نزد […]

شهر سوخته سیستان

شهر سوخته نام بقایای دولت‌شهری باستانی در ایران است که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب زابل و در حاشیهٔ جاده زابل–زاهدان در  سیستان (منطقه سیستان غربی) واقع شده‌است. شهر مزبور در روی آبرفت‌های مصب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون و زمانی در ساحل آن رودخانه بنا شده بود. دورهٔ […]