شهید حاج محب فارسی

سردار شهید حاج «محبعلی فارسی»، فرمانده گردان « ۴۰۹ حمزه سیدالشهدا» سیستان و بلوچستان در دوران دفاع مقدس سردار محبعلی فارسی در سال۱۳۳۸ در زابل به دنیا آمد، او یک معلم بود و از آغاز […]