اشعار در وصف بانوان سیستانی

چترون تو بو جئلونگئ که گل داده وه پالئز…  (گیسوان ات بوته ای را می مانست که به پالیز گل کرده است…) ماشاءالله خلیلی/ غزل پاطی ================= چک زنئ، سرچک زنئ! دؤله وه لئتک زنئ! * (هلهله […]