مثنوی دختر گز

  بخش اول از مثنوی بلند دختر گز۱ (این شعر در کتاب دختر گز در سال ۱۳۸۰به چاپ رسیده است.) *** باز امشب عشق غوغا می کند زخم های کهنه را وا می کند باز […]

موکه مه کنجکه تونو

ترمه – براساس ترانه ی “موکه مه کنجکه تونو” ترمه دخترک پانزده سال بیشتر نداشت.سیاهی چشمانش طوری بود که انگار وقتی صبح می شد،تمامی سیاهی شب جمع شده ودر چشمانش خانه می کرد.و شامگاه که […]