رابعه سیستانی (زین العرب)

رابعه سیستانی (زین العرب) رابعه دختر کعب قُزداری که به رابعه بلخی هم شناخته شده‌است، شاعر پارسی‌گوی نیمه نخست سده چهارم هجری (۹۱۴-۹۴۳میلادی) است.پدرش کعب قزداری، از عربهای کوچیده به خراسان و فرمانروای بلخ و […]

نقوش و فرشهای دست باف با نام ( بته میر )فرش میر

نقوش و فرشهای دست باف با نام ( بته میر )فرش میر یا قالی میر   بته میر : بته ترمه هایی به شکل کاج مانند بته های ترمه ای (بته ترمه) و خرقه ای […]