محله میر مشهد

محله میر مشهد یا قبر میر روایت‌های طاهره شجاع رضوی از خاندانی که محله‌ای به نامشان است شوشتری – امروز اگر سراغ کوچه پس‌کوچه‌های قدیمی مشهد بروید و یک‌به‌یک اسامی‌شان را در ذهنتان مرور کنید، […]