اقوام و طوایف سیستان و بلوچستان

اقوام و طایفه‌های استان سیستان و بلوچستان سیستانی آبسالان آبیل آبیلی اجودی ارباب (سیستانی) اربابی (سیستانی) آریایی اله دو سرگزی سرگلزایی طایفه سرهنگی ارجونی اردنی اشکانی اوکاتی بارانی باران زهی (سیستانی) بختیاری بامدی برخوردار بزی […]

میران سیستان

بخش اول میران سیستان میر (طایفه) طایفه میر این طایفه تقریبا در همه جای سیستان وبلوچستان پراکنده اند و از مراکز جمعیتی این طایفه زاهدان، زابل – بنجار-دوستمحمد، جزینک-حیدراباد شیطو-میلک- شهرك شیب اب-محمد اباد- ده میر- […]

میر (طایفه)

بخش اول میران سیستان میر (طایفه) طایفه میر این طایفه تقریبا در همه جای سیستان وبلوچستان پراکنده اند و از مراکز جمعیتی این طایفه زاهدان، زابل – بنجار-دوستمحمد، جزینک-حیدراباد شیطو-میلک- شهرك شیب اب-محمد اباد- ده میر- […]

ایلات و طوایف و عشایر سیستان و بلوچستان

ایلات و طوایف و عشایر سیستان و بلوچستان توجه این مطلب از سایت سازمان امور عشایر ایران میباشد و نظر شخصی ما نیست  ایلات و طوایف عشایر طوایف و عشایر سیستان در سیستان بیش از […]