موکه مه کنجکه تونو

ترمه – براساس ترانه ی “موکه مه کنجکه تونو” ترمه دخترک پانزده سال بیشتر نداشت.سیاهی چشمانش طوری بود که انگار وقتی صبح می شد،تمامی سیاهی شب جمع شده ودر چشمانش خانه می کرد.و شامگاه که […]

اشعار در وصف بانوان سیستانی

چترون تو بو جئلونگئ که گل داده وه پالئز…  (گیسوان ات بوته ای را می مانست که به پالیز گل کرده است…) ماشاءالله خلیلی/ غزل پاطی ================= چک زنئ، سرچک زنئ! دؤله وه لئتک زنئ! * (هلهله […]

مبانی پزشکی سنتی سیستان

مبانی پزشکی سنتی سیستان (با رویکرد اسطوره شناختی بر پاتوژنیسیته باد)   پژوهش در خصوص پزشکی سنتی سیستان، دید تاریخی و تبارشناختی وسیعی را می طلبد؛ چه آنکه شواهد و مستندات، حکایت از پیشینه چند […]

پوستر به گویش سیستانی: سروده ای از جواد محمدی خمک

پوستر به زبان سیستانی: سروده ای از جواد محمدی خمک سئَر گوشِی خوا تِیز مِی نه  چرُخِه از دوردورا گرِیز مِی نه  دووارده باد بالا مبینو پو شته  نو سیستو خرمنه روگِیز مِی نه    […]

«کاش میشد دوباره برخیزد / نسل یعقوب لیث صفاری»

«کاش میشد دوباره برخیزد / نسل یعقوب لیث صفاری» سروده ای از فرشته بزی باز زن پنکه را که روشن کرد بوی سیگار بهمنش پیچید بوی الکل که مست می رقصید توی گلهای دامنش،پیچید خسته […]

سروده ای از برای «یعقوب لیث سیستانی»

سروده ای از برای «یعقوب لیث سیستانی» این جا چو ظلـــم مفسده ایجاد مـی کـند دلهای رنجدیده تـــورا یاد می کند اسطورۀ تبار و دیـار قیـام و خــــون تاریخ را حماســۀ تــو شاد می کند […]

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   برخيز و با ما درين دشت، جوياي آب روان باش با تشنگان كويري، همپا و هم داستان باش رفته به تاراج پاييز، دار و […]

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   آبي به جوي آمد و جاليز جان گرفت جان دوباره کالبد ِسیستان گرفت در روستاي دور تنور فسرده اي بوي لطيف وگرمي يك سفره نان گرفت […]