شهید درمحمد میرامینی

شهید درمحمد میرامینی

نام:درمحمد

نام خانوادگی:میر امینی

نام پدر:ابراهیم

محل تولد:زابل

تاریخ تولد:۱۳۴۰/۵/۱

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۴/۲۱

محل شهادت:مجنون

در وصیت نامه  شهید درمحمد میرامینی  عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

اى ملت آگاه و بیدار ایران، از امام خمینى پیروى کنید.

اگر شهید شدم براى رضاى خدا بوده است.

من در راه اسلام پرپر مى شوم، اگر هم گریه کردید براى امام حسین (ع)اشد.

تنها آرزوى من شهادت است.

امت دلاور و شهیدپرور ایران، از شما مىخواهم که به جبهه هاى جنگ بروید.

از ولایت فقیه و رهبر کبیر انقلاب اطاعت کنید.

وحدت خودتان را حفظ کنید.

من با آگاهی کامل به جنگ حق علیه باطل آمده ام.

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان.

«ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ»

هــر کــه در ایـن بــزم مقــربتــر اسـت                    جـــام بـــلا بیـــشترش مـــیدهنـــد

با سلام و درود بر سرور آزادگان حسین بن على(ع) و با سلام بر حـسین زمـان رهبـر کبیر انقلاب اسلامى امام خمینى امید مستـضعفان جهـان و رهبـرى کـه نـور جاویـدش در سرزمین مقدس و لاله زار ایران درخشیدن گرفته و میرود که بـر کـل جهـان پرتـو افکنـد. رهبرى که غرب و شرق را به لرزه انداخت و ظلم و بى عـدالتى را ریـشه کـن کـرد. اى ملت آگاه و بیدار ایران از امام خمینى پیروى کنید و نگذارید منافقین بـه اسـلام و انقـلاب ضربهاى بزنند. من با آگاهى کامل به جنگ حق علیه باطل آمده ام و اگر شهید شدم بـراى رضاى خدا بوده است. براى من هیچ گونه نگرانـى بـه دل راه ندهیـد. چـون مـن در راه اسلام پرپر مى شوم. اگر هم گریه کردید، بـراى امـام حـسین (ع) باشـد. پـدر، بـرادر و خواهر گرامى بدانید که اگر براى من گریه کنید منافقین سوء استفاده مىکنند. پس براى مـن و خوشحال باشید که در راه اسلام شهیدى دادهاید. تنهـا آرزوى مـن شـهادت ست و انشاء الله بزودى به آرزویم خواهم رسـید. امـت دلاور و شـهیدپرور ایـران از شـما مىخواهم که به جبهه هاى جنگ برویـد و صـدام را نـابود سـازید و جبهـه هـا را خـالی نگذارید و از ولایت فقیه و رهبر کبیر انقلاب اطاعت کنید و وحدت خودتان را حفظ کنید. «به امید پیروزى نهایى حق بر باطل»